I de flesta pokerspel är det några begrepp som återkommer oberoende av variant. Det finns pokervarianter som Badugi e.t.c. som avviker från normen men begreppen som används är några som man bör känna till, förstå innebörden av för att agera korrekt vid pokerborden. Vi ska titta på några här.

Blinds eller mörkar

Small och big blind eller Lilla och stora mörken är de första spelarna vid bordet, placeringarna direkt efter ”knappen”. Knappen är den plastmojäng som markerar sista spelaren i en giv. Knappen går runt för att spelarna ska variera position under spelets gång. Att variera positionen är viktig bland annat av anledning av just ”blindsen” och ”mörkarna”.
För att det ska vara intressant att delta i ett pokerparti bör det finnas pengar i potten. Av den här anledningen måste de två första spelarna efter knappen lägga en liten insats; dessa insatser utgörs av en liten satsning och en full satsning, den stora blinden.

Stackar, eller högar, med marker för poker

Syn eller call

Direkt efter den andra spelaren vid bordet, spelaren på stora blind sitter den första spelaren som ”talar” och beslutar sig för om vederbörande ska slänga sina kort, öka insatsen eller helt enkelt bara vara med i spelet. Eftersom detta är den första spelaren som talar kallas denna position ibland för ”Under the gun”. Om denne spelare vill vara med och spela men inte vill öka insatsen så väljer vederbörande bara att delta i spelet genom en ”call” eller ”syn”. Spelaren lägger helt enkelt bara samma insats som den stora mörken. Därefter talar de övriga spelarna runt bordet.

Position

Det är viktigt att utveckla detta med begreppet ”position” kring bordet. Att knappen flyttas handlar inte enbart om att det är ”rättvist” utan det handlar även om att det är olika fördelaktigt att sitta vid givens olika positioner. Mest fördelaktigt är det att sitta på knappen, d.v.s. sist i given.

Poker tar enligt talspråket ”en minut att lära sig men en livstid att behärska”. Poker är ett fantastiskt spel med en mängd finesser och strategier och det är också därför poker spelas i så väl slott som koja.

Insats

Insatsen det är den lägsta kosntaden för att delta vid en pokergiv. Vanligtvis använder man sig av mörkar; en liten och dubbelt så stor insats som de två första personerna efter dealerknappen lägger – för att pokerspelarna ska ha några pengar att spela om.

Check

Vill man vara med i given så är den minsta insatsen man kan lägga – av samma storlek som stora mörken. Lägger man samma insats så ”synar” man.

Raise

Ökar man insatsen så ”raisar” man – vilket betyder att ”jag har en bra hand – så kasta din”. Poker är ett spel om information så om någon höjer ytterligare så betyder det att; ”min hand är bättre – och potten är min”.

Check-raise

En ”check-raise” är en liten luring som pokerspelaren kan använda sig av för att kolla tempen på de andra spelarna. Check-raise innebär att man börjar med en syn för att verka tam och ofarlig. Spelarna efter kanske väljer att höja för att vederbörande tror att den som valde att checka – är ett enkelt byte. Men ack nej för när det är dags för spelaren som tidigare checkade – att avgöra om vederbörande ska syna igen eller kasta sin hand – så HÖJER vederbörande insatsen ytterligare, vilket innebär att spelaren bara ville ha in mer pengar i potten innan vederbörande slår till med storsläggan. Check-raise är ytterligare en finess i pokerspelarens arsenal av vapen.